1. Introduktion

Välkommen till Cromob AB (“Företag”, “vi”, “vårt”, “oss”)!

Dessa användarvillkor (“användarvillkor”, “användarvillkor”) reglerar din användning av vår webbplats på cromob.eu (kollektivt eller individuellt “tjänst”) som drivs av Cromob AB.

Vår integritetspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som härrör från din användning av våra webbplatser.

Ditt avtal med oss ​​inkluderar dessa villkor och vår sekretesspolicy (“Avtal”). Du erkänner att du har läst och förstått avtalet och accepterar att vara bunden av dem.

Om du inte godkänner (eller inte kan följa) avtal kan du inte använda tjänsten, men meddela oss via e-post info@crombo.se så att vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

2. Kommunikation

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja att inte ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avanmälningslänken eller genom att mejla på info@crombo.se.

3. Köp

Om du vill köpa en produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten (“köp”) kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp inklusive, men inte begränsat till, ditt kredit- eller bankkortsnummer, utgångsdatum för ditt kort, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du intygar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda alla kort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) den information du tillhandahåller oss är sann, korrekt och fullständig.

Vi kan använda användningen av tjänster från tredje part för att underlätta betalning och slutförande av inköp. Genom att skicka din information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller avbryta din beställning av skäl inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller av andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning för misstänkt bedrägeri eller obehörig eller olaglig transaktion.

4. Återbetalningar

Vi utfärdar återbetalningsbara betalningar inom 14 dagar efter det ursprungliga köpet av kontraktet.

5. Innehåll

Innehåll som ingår i eller genom denna tjänst tillhör Cromob AB eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, modifiera, sända, återanvända, ladda ner, planera om, kopiera eller använda innehållet, vare sig helt eller delvis, för kommersiell eller personlig vinst utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

6. Förbjudna användningar

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:

0,1. På något sätt som bryter mot tillämplig nationell eller internationell lag eller reglering.

0,2. Att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0,3. För att sända eller erhålla överföring av reklam- eller reklammaterial, inklusive “skräppost”, “kedjebrev”, “skräppost” eller någon annan liknande uppmaning till handling.

0,4. Imitera eller försöka imitera ett företag, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0,5. På något sätt som kränker andras rättigheter eller på något sätt är olagligt, hotande, vilseledande eller skadligt eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

0,6. Delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av Tjänsten, eller som, som vi bestämmer, kan skada eller förolämpa företag eller användare av Tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom accepterar du att inte:

0,1. Använd Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i realtid genom Tjänsten.

0,2. Använd vilken robot, spindel eller annan automatiserad enhet som helst, processer eller medel för att komma åt Tjänsten för vilket ändamål som helst, inklusive övervakning eller kopiering av allt material på Tjänsten.

0,3. Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt föregående skriftliga medgivande.

0,4. Använd vilken enhet, programvara eller rutin som helst som stör tjänsten.

0,5. Presentera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0,6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av Tjänsten, servern som Tjänsten är lagrad på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsten.

0,7. Attack Service via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack.

0,8. Vidta åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0,9. Försök annars att störa tjänsten korrekt.

7. Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

8: e Ingen användning av minderåriga

Tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av personer som är minst arton (18) år gamla. Genom att komma åt eller använda tjänsten garanterar du att du är minst arton (18) år och med full auktoritet, rätt och kapacitet att ingå detta avtal och följa alla villkor och villkor i villkoren. Om du inte är minst arton (18) år är det förbjudet för dig att komma åt och använda tjänsten.

9: e konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på tjänsten.

Du är ansvarig för att sekretessen för ditt konto och lösenord hålls, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och / eller konto. Du samtycker till att acceptera ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och / eller lösenord, oavsett om ditt lösenord finns med vår tjänst eller en tredje partstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för några andra personers eller enhets rättigheter än dig utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda något användarnamn som är stötande, vulgärt eller obscent. Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

10. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktioner är och förblir exklusiva egendom för Cromob AB och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i och främmande länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Cromob AB.

11. Upphovsrättspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på tjänsten bryter mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för någon person eller enhet.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller är auktoriserad på uppdrag av en och tror att det upphovsrättsskyddade arbetet har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen skicka in ditt anspråk via e-post till info@crombo.se med ämnesraden: “Upphovsrättsintrång” och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av den påstådda överträdelsen som beskrivs nedan, under “DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång”

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatavgifter) för felaktig framställning eller påståenden om dålig tro på intrång i innehåll som finns på och / eller genom tjänsten i din upphovsrätt.

12. DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång

Du kan skicka ett meddelande i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att förse vår upphovsrättsagent med följande information skriftligen (se 17 U.S.C 512 (c) (3) för mer information):

0,1. en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning;

0,2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har överträtt, inklusive URL (dvs. webbadress) till den plats där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket;

0,3. identifiering av URL eller annan specifik plats på tjänsten där det material som du hävdar bryter mot finns;

0,4. din adress, telefonnummer och e-postadress;

0,5. ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

0,6. ett uttalande av dig, som görs på grund av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller bemyndigad att agera på upphovsrättsägarens vägnar. Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på info@crombo.se.

13. Felrapportering och feedback

Du kan ge oss antingen direkt på info@crombo.se eller via tredje parts webbplatser och verktyg med information och feedback om fel, förbättringsförslag, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår tjänst (“Feedback”). Du erkänner och samtycker till att:

(i) du inte ska behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller annan rättighet, äganderätt eller intresse i eller till Feedback;

(ii) Företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar Feedback;

(iii) Feedback innehåller inte konfidentiell information eller skyddad information från dig eller någon tredje part; och

(iv) Företaget är inte skyldigt att behandla sekretess med avseende på återkopplingen. Om det inte går att överföra äganderätten till Feedback på grund av tillämpliga obligatoriska lagar, ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierad, obegränsad och evig rätt att använda ( inklusive kopiera, modifiera, skapa derivatverk, publicera, distribuera och kommersialisera) Feedback på något sätt och för vilket syfte som helst.

14. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Cromob AB. Cromob AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter / individer eller deras webbplatser.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKAL ANSVARAT ELLER ANSVARAT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRSLAG FÖR ORSAKAD ELLER PÅSTÅTT ATT ORSAKAS AV ELLER I ANSLUTNING MED ANVÄNDNING ELLER FÖRTROENDE PÅ NÅGOT SÅTT INNEHÅLL, VAROR ELLER AVSVAR SÅDAN TREDJEPARTS WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER.

VI RÅDER DIG STARKT ATT LÄSA VILLKOREN FÖR SERVICE- OCH PRIVACYPOLITIK PÅ NÅGRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER SOM DU BESÖKAR.

15. Ansvarsfriskrivning

TJÄNSTERNA LEVERERAS AV FÖRETAGET PÅ “SOM DE ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIG” GRUND. FÖRETAGET GÖR INGEN UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER FÖR NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDT, FÖR DRIFTEN AV DINA TJÄNSTER, ELLER INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL INGÅENDE DÄR. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, DETTA INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖRETAG FÖR OSS ÄR PÅ DIN ENDA RISK.

INGET FÖRETAG ELLER INGEN PERSONER FÖRETAGET GÖR NÅGON GARANTI ELLER UTFÖRANDE MED HÄNDELSE TILL TJÄNSTERNAS FULLFÄRDIGHET, SÄKERHET, KVALITET, NÖJAKTIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, INGEN FÖRETAG ELLER NÅGON FÖRETAGSFÖRETAGARE ELLER GARANTIER OM ATT TJÄNSTERNA, DITT INNEHÅLL, ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER PUNKTER SOM ÄR UPPGÅNG TILL TJÄNSTERNA, ÄR RIKTIG, FELKORRIG, FELLIG, FEL, FEL, RÄTT ELLER FEL, RELIG, FEL ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVEREN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADliga KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER UPPGÅNGAR GENOM TJÄNSTERNA ÖVRIGT kommer att uppfylla dina behov eller förväntningar.

FÖRETAG FRÅNGÅR HÄR FÖR ALLA GARANTIER, SOM UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, LAGSTIFTIGT ELLER ANNAT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADT PÅ NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTE ÖVERTRÄDELSE OCH FITNESS FÖR SÄRSKILT SÄKERHET.

DET FÖREKOMMANDE PÅVERKAR INGEN GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS I GÄLLANDE LAG.

16. Ansvarsbegränsning

FÖRUTOM SOM FÖRBJUDET MED LAGEN, HÅLLER DU OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH AGENTER HARMLESS FÖR INDIREKT, PUNITIV, SÄRSKILD, TILLFÄLLIG ELLER FÖLJANDE SKADA, HUR DET INGÅR (INKLUDERANDE FÖRVALTAR OCH FÖLJANDE FÖLJANDE AVFALL Rättegång och skiljedom, eller vid prövning eller vid överklagande, om någon, oavsett om det är rättstvist eller skiljedom är inställd), oavsett om det handlar om kontrakt, försummelse eller annan krånglig handling, eller som uppstår utanför eller i samband med denna överenskommelse, UTAN BEGRÄNSNING NÅGOT ANSVAR FÖR PERSONLIG SKADA ELLER FASTIGHETSSKADA, FÖLJANDE FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGOT ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON FEDERAL-, STATS- ELLER LOKALLAGAR, FÖRESKRIFTER, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR FÖRTIDIGT FÖREGÅENDE . OM DET FINNAS ANSVAR FÖR FÖRETAGET FÖRFÖRT LAGEN, BEGRÄNSAR DET BELOPPET FÖR PRODUKTERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA, OCH INGEN OMSTÄNDIGHETER SKA FÖLJANDE ELLER PUNITIVA SKADOR. Vissa stater tillåter INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV PUNITIVA, TILLFÄLLIGA eller FÖLJANDE SKADOR, SÅ KAN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUSION INTE GÄLLA FÖR DIG.

17. Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och hindra åtkomst till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i villkor som enligt sin natur ska överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och begränsningar av ansvar.

18. Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning, som reglerar lagstiftning gäller avtal utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om tjänsten.

19. Ändringar i service

Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra vår tjänst och all tjänst eller allt material vi tillhandahåller via tjänsten, enligt vårt eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om någon eller någon del av tjänsten av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av tjänsten, eller hela tjänsten, till användare, inklusive registrerade användare.

20. Ändringar av villkoren

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

Din fortsatta användning av plattformen efter publicering av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att någon revision har trätt i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten.

21. Avstående och avskiljbarhet

Inget avstående från företaget om något villkor eller villkor som anges i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från sådana villkor eller villkor eller ett avstående från andra villkor eller villkor, och företagets underlåtenhet att hävda en rättighet eller provision enligt villkoren ska inte utgör ett avstående från sådan rättighet eller uppdrag.

Om någon provision av villkor anses av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan provision elimineras eller begränsas i minsta utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter i full kraft och effekt.

22. Bekräftelse

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTER ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM LEVERERAS AV OSS, ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST DENA VILLKOR OM TJÄNSTEN OCH GODKÄNNER ATT BINNAS AV DEM.

23. Kontakta oss

Vänligen skicka din feedback, kommentarer, begäran om teknisk support via e-post: info@crombo.se.